kórus
Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola Kicsinyek kórusa, Nagykórusa, és Kamarakórusa
kórus

Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola Kicsinyek kórusa, Nagykórusa, és Kamarakórusa

Az 1954-ban elindult ének-zene tagozat 1964-es integrálása a Mátyás Király Utcai Általános Iskolába figyelemre méltó eredményekkel járt. Pécs gyermekkórus-élete fellendült, a pécsi értelmiség felismerte, hogy a kulturáltság, műveltség megszerzésének, művelésének, megőrzésének alapja a zene, ezért gyermekeiket ének-zene tagozatos iskolába íratták. Az iskolában a tagozatvezető tanár Péczely Lászlóné lett, aki az 1. sz. gyakorlóiskolában a tagozat alapításában vállalt úttörő szerepet, a nagykórus vezetését Szesztay Zsolt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára végezte, további alapító tagok Pálvölgyi Józsefné, Molnárné Szegő Anna, Bedő Anna, valamint Nagy Zsuzsanna voltak.

Kodály Zoltán 1964-es látogatása alkalmával buzdította, tanácsokkal látta el a zenepedagógusokat. Ekkoriban külföldön nagy érdeklődéssel figyelték a Kodálykoncepció kibontakozását. Japánok, finnek, angolok és németek látogatták meg az intézményt, nézték végig – sokszor olyan számban, hogy alig fértek el a teremben – a bemutató órákat.

A nagykórus vezetését Pálvölgyi Józsefné kapta meg az 1972-73-as tanévtől, míg a Kicsinyek Kórusának irányítása Molnárné Szegő Anna feladata lett.

Az ének-zene tanítás jegyében eltöltött 45 év eredményes volt, az egykori tehetséges fiatal tanítványok ma sikeres felnőttek, s gyermekeiknek is átadják a zenei tudás nagyszerűségét. Ők saját életükben tapasztalhatták meg Kodály Zoltán szavainak jelentőségét.